1. Dịch vụ chuyển phát TP.HCM - Vinh - TP.HCM

2. Chuyển phát nhanh TP.HCM - Thanh Hóa - TP.HCM

3. Chuyển phát nhanh TP.HCM - Hà Nội - TP.HCM