Phúc Việt thông báo lịch nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2021

CPN Phúc Việt trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Chiến Thắng và Quốc tế lao động năm 2021 như sau: